Archive for the Win API Category

Windows Vista Tools and Paths

Thursday, 05 May 2009

About Windows C:\Windows\system32\winver.exe
System Information C:\Windows\System32\msinfo32.exe
Remote Assistance C:\Windows\System32\msra.exe
System Restore C:\Windows\System32\rstrui.exe
Computer Management C:\Windows\System32\compmgmt.msc
Event Viewer C:\Windows\System32\eventvwr.exe
Programs C:\Windows\System32\appwiz.cpl
Security Center C:\Windows\System32\wscui.cpl
System Properties C:\Windows\System32\control.exe system
Internet Options C:\Windows\System32\inetcpl.cpl
Internet Protocol Configuration C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\system32\ipconfig.exe
Performance Monitor C:\Windows\System32\perfmon.exe
Task Manager C:\Windows\System32\taskmgr.exe
Disable UAC C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f
Enable UAC C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f
Command Prompt C:\Windows\System32\cmd.exe
Registry Editor C:\Windows\System32\regedt32.exe


Repair XP Without Format

Monday, 09 September 2008

This way is faster than format or re-install to repair Windows XP.
Insert the XP cd to the cdrom, and restart the pc for boot from Windows XP cd.
Press [R] key when you see “Press ‘R’ for repair” words bottom the window. You will get the Dos screen. Within Dos screen type the following:

c:\windows>cd system32
c:\windows\system32>cd config
c:\windows\system32\config>ren software software.bak
c:\windows\system32\config>ren system system.bak
c:\windows\system32\config>cd c:\windows\repair
c:\windows\repair>copy software c:\windows\system32\config
c:\windows\repair>copy system c:\windows\system32\config
c:\windows> exit

Some installed programs may be do not run. May be require re-install.
Users will be deleted.
You would not lost any data. If lost this is your success(!)


Clearing DNS Cache

Wednesday, 08 August 2008

To flush DNS for MS Internet Explorer, you can do this:
1. Open a command promt. Start -> Run or [Ctrl]+[R] and type cmd
2. Whitin the command prompt, type ipconfig /flushdns
If you use Vista, follow these steps:
1. Start -> All Programs -> Accessories -> [Right Click] on Command Prompt
2. Select Run As Administrator
3. Whitin the command prompt type ipconfig /flushdns and hit [Enter]
For Firefox internal cache:
Firefox -> Tools -> Advanced -> Network -> Cache: Clear Private Data Now.


Kurulumdan Hemen Sonra Windows XP Professional Görev Yöneticisi İşlemler Listesi

Saturday, 08 August 2008

Windows XP kuruldumundan hemen sonra baktığım Windows Görev Yöneticisi’nde
“İşlemler” sekmesindeki programların listesini almıştım. Lazım olur.

Alg.exe LOCAL SERVICE
Svchost.exe LOCAL SERVICE
Ctfmon.exe USER
Taskmgr.exe USER
Wscntfy.exe USER
Explorer.exe USER
Csrss.exe SYSTEM
Isass.exe SYSTEM
Wmiadap.exe SYSTEM
Msiexec.exe SYSTEM
Services.exe SYSTEM
Sistem Boşta İşlemi SYSTEM
Smss.exe SYSTEM
Spoolsv.exe SYSTEM
System SYSTEM
Winlogon.exe SYSTEM
Wmiprvse.exe SYSTEM
Wuauclt.exe SYSTEM


Bir Yolu Sürücü Olarak Atama

Thursday, 07 July 2008

Windows”ta uzun bir yolu olan bir klasöre ulaşımı kolaylaştırmak için bir sürücü harfiyle bir yolu birleştirebiliriz. Bu işlem için SUBST komutunu kullanabiliriz. Bir örnekle anlatalım:
Bir sürücü ismi atamak istediğimiz klasörümüzün yolu C:\Documents and Settings\All User\amsn\webcam olsun.
[Başlat] düğmesi ve [Çalıştır] seçeneği ile [Çalıştır] kutucuğunu açıyoruz. Konsol ekranına gelmek için cmd yazıp [Enter] tuşuna basıyoruz. Açılan siyah konsol penceresinde,
C:\Documents and Settings> SUBST W: c:\Documents and Settings\All User\amsn\webcam
yazıyoruz ve [Enter] tuşuna basıp komutu işletiyoruz. W harfi C:\Documents and Settings\All User\amsn\webcam yolunu atadığımız yeni sürücü harfimiz oldu. Artık klasörümüzü sürücü olarak kullanabiliriz. Bilgisayarım’dan görebiliriz. Yaptığımız işlemi geri almak için aynı yukarıdaki gibi komut penceresinde C:\Documents and Settings> SUBST W: /D komutunu girmeliyiz.

SUBST [Sürücü ismi] [Yol]
SUBST [Sürücü ismi] /D


Windows’un Özel Yolları

Thursday, 07 July 2008

Windows’un kullandığı özel yollardan, klasörlerlerden, paramatrelerden bazıları:
%ALLUSERSPROFILE% -> C:\Documents and Settings\All Users
%APPDATA% -> C:\Documents and Settings\Ongun\Application Data
%CLIENTNAME% -> Console döndürür.
%CMDCMDLINE% cmd.exe ile komut satırına geçer
%CMDEXTVERSION% Komut işlemcisinin versiyonunu gösterir.
%CommonProgramFiles% -> C:\Program Files\Common Files klasörünü açar.
%COMPUTERNAME% Bilgisayarın adını döndürür.
%COMSPEC% ->Komut kabuğunun çalıştırıldığı yolu gösterir. C:\WINDOWS\system32>
%DATE% Tarihi dönderir. date /t komutu ile benzerlik gösterir.
%ERRORLEVEL% Son komut hatasını dönderir. Sıfır olmayan çıktı hata olduğunu gösterir.
%FP_NO_HOST_CHECK% ->Bunu bilmiyorum “NO” döndürüyor.
%homedrive% -> windows un yüklü olduğu sürücü adını döndürür. genelde c:
%homepath% -> kullanıcının home klasörünün adını döndürür. C:\Documents and Settings\Ongun
%HOMESHARE% -> Paylaşılan klsörün adını dönderir.
%LOGONSERVER% -> Oturum açmış kullanıcı adını döndürür
%NUMBER_OF_PROCESSORS% bilgisayardaki işlemci sayısını döndürür.
%OS% ->İşletim sisteminin adını döndürür.
%PATH% -> C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;
C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\ klasörlerini listeler.
%PATHEXT% -> Çalıştırılabilen uzantıları döndürür. .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
%PROCESSOR_ARCHITECTURE% ->İşlemci tipini döndürür. x86 veya IA64 (Itanium-tabanlı).
%PROCESSOR_IDENTFIER% -> İşlemcinin açıklamasını döndürür.
%PROCESSOR_LEVEL% Bilgisayardaki işlemcinin model numarasını döndürür.
%PROCESSOR_REVISION% -> İşlemci numarasını tekrar okur.
%PROMPT% -> $P$G çıktısını verir.
%ProgramFiles% ->C:\Program Files klasörünü döndürür.
%RANDOM% -> CMD.exe 0 ile 32767 arasında rastgele bir sayı döndürür.
%SESSIONNAME% -> Console döndürür.
%systemdrive% -> Windows Server’da system root klasörünün olduğu sürücü adını döndürür. C:
%SYSTEMROOT% ->Windows Server’da system root klasörünün adını döndürür. C:\WINDOWS
%TEMP% -> Uygulamaların kullandığı geçici klasörün adını döndürür. C:\DOCUME~1\ALLUSE~2\LOCALS~1\Temp
%TMP% -> Uygulamaların kullandığı geçici klasörün adını döndürür. C:\DOCUME~1\ALLUSE~2\LOCALS~1\Temp
%TIME% -> Saati dönderir. time /t komutu ile benzerlik gösterir.
%USERDOMAIN% -> Kullanıcı hesabının alan adını döndürür.
%USERNAME% -> Giriş yapmış kullanıcı adını döndürür.
%USERPROFILE% -> C:\Documents and Settings\Ongun
%windir% -> İşletim sisteminin olduğu klasörü açar. c:\Windows