Archive for the Linux Category

Developping Database Application on MonoDevelop with SQLite3 on Ubuntu for Windows

Sunday, 10 October 2011

Firstly install MonoDevelop with Ubuntu Software Manager and Database Plugin for MonoDevelop (monodevelop-database) plugin.

Download SQLite-x.x.xx.x-managedonly-binaries.zip from sqlite.phxsoftware.com. And extract files.

Open MonoDevelop and Create new solution. Open Project -> Edit References from Menu bar. Select .NET Translate, add System.DataSQLite.dll file. And select “System” and “System.Data” from “Packets tab”.

Now drag and drop a “textView” component, a “button” component, then write your code Clicked function on “Button Signals” event.

Your code may be like this:


protected virtual void OnButtonClicked (object sender, System.EventArgs e)
{
var path_to_db=@"sqlite3-db-file.sqlite3";
SQLiteConnection sqlite_connection=new SQLiteConnection("Data Source="+path_to_db+";Version=3;New=True;Compress=True;");
SQLiteCommand sqlite_command=sqlite_connection.CreateCommand();
sqlite_connection.Open();
sqlite_command.CommandText="SELECT name FROM people WHERE surname LIKE '%eken%'";
SQLiteDataReader sqlite_datareader=sqlite_command.ExecuteReader();
while(sqlite_datareader.Read()){
textview1.buffer.text=sqlite_datareader.GetString(1);
}
sqlite_command.Dispose();
sqlite_command=null;
sqlite_datareader.Close();
sqlite_datareader=null;
sqlite_connection.Close();
sqlite_connection=null;
}

Select “Project” menu from menu bar, then select “Make Packet”, “Archive of Binaries” and click “next”, and “next” again. Choose “Microsoft Windows” on “Target platform” on “Packet Settings” then click make button.
This article will be finished soon…
 


Nokia N900 The New Age

Friday, 11 November 2009

Nokia’s dream phone N900 was offered for sale. You can buy from Nokia Store. N900 is a laptop. Nokia calls it “Net Tablet”. Tochscreen is useful. There is a Linux distribution Maemo. You can read technical specifications here.  You can visit Maemo to more knowledge for Maemo Linux distribution. You may want to  google search results. I searched it for you. :)


EclipseME and Linux

Wednesday, 06 June 2009

If you get this error:

An error (gnu.xml.dom.ls.DomLSException: duplicate attribute: “version”) occurred reading the device registry. Please consult the error log for more information.

Open /etc/eclipse/java_home file. Put this /usr/lib/jvm/java-6-sun at the first line if this line is not the first. And try again. But restart the Eclipse after changing. I found this hint at here.


Slackware 12.0 ve Kurulumu

Wednesday, 08 August 2008

Slackware Slackware Patrick Volkerding tarafından 1992 yılında yapılmış ve halen geliştirilmekte olan en eski Linux dağıtımlarındandır.

Diğer dağıtımlardan farkı herşeyi sizin yapmanızı bekler. Xwindow olarak 10.0 versiyonundan itibaren sadece KDE‘yi desteklese de Dropline Gnome ile birlikte Gnome masaüstü ortamı da kullanılabilir. Çok hızlıdır. Linux’ın derinliklerine inmek isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftandır. Sonraki aşama Gentoo‘dur tabi daha derinlerini merak edenler için :). Kararlı ve güvenlidir. 02-07-2007 itibariyle 12.0 versiyonu yayınlanmış durumdadır. 12.0 versiyonu KDE 3.5.7, XFce 4.4.1 ve Kernel 2.6(21.5) ile gelmektedir.
Bilgisayarı Cd den açıyoruz. Açılışta:
“Boot: ” bölümünde entere basıyoruz.
“Enter to select a keyboard map:” klavyemizin dil seçimini yapmak için 1′i seçiyoruz ve ardından “qwerty/tr_q-latin5.map” i seçip ok diyoruz. “Keyboard test” bölümünde 1 i seçip ok diyoruz.
“Slackware login:” ekranında entere basıyoruz. root olarak giriyoruz.
“root@slackware:/#” satırına kurulumu başlatmak için “setup” yazıp entere basıyoruz.
“Addswap”ten işe başlıyoruz: “swap dedected” bölümünden “Check swap partitions for bad blocks?” u seçiyoruz. Swap bölümünü hatalara karşı tarıyor. “swap configured”
“Select linux installation partition”-> “format partition /dev/hda6/”
“Select filesystem for /dev/hda6 ve ok diyoruz. “formatting” ekranı gelir. bekliyoruz. “Done adding linux partition to /etc/fstab” der.
Eğer windows xp kuruluysa “Fat or NTFS partition dedected” der.”yes” i seçip devam ederiz.
Select partition add to /etc/fstab -> “select” deriz.
“Pick mount point for /dev/hda1″ penceresinden windows xp bölümü için yol ayarlarız. “/mnt/winxp” gibi.
“Done adding fat or NTFS” “ok” deriz.
“Source media selection” dan 1 i seçeriz.
“Scanning for cd or dvd drive” bölümünden “auto” yu seçeriz. Scanning der. Kurulumu nereden yapacağımızı belirlemiş olduk.
“Package eries selection” ı seçip ok deriz.
“Select prompting mode” dan full ve ok ile devam ederiz.
Kuruluma başlar. Sırasıyla diğer 2 cd’yi de ister. Değiştirip kuruluma devam ederiz.
Kurulum sonunda:
“Make USB Flash boot” skip ve continue deriz.
“Modem configuration” no modem i seçip devam ederiz.
“Install lilo” da siple seçeneği ile devam ederiz.
“Configure lilo to use frame buffer console?” ok deyip consol ekranı için uygun ekran çözünürlüğünü belirleriz.
“Optional lilo append (Kernel perameters) line” bişey yazmadan ok deriz.
“Select Lilo Destination” lilo yu nereye kuracağımızı belirleriz. MBR deyip devam ederiz.
“Mouse configuration” faremiz için uygun seçenek ile devam ederiz.
“GPM configuration” yes.
“Configuration” yes.
“Enter host name” bilgisayarımızın adını yazıyoruz.
“Enter domain name for (bilgisayar adı)” kullanıcı adımızı tekrar yazıyoruz.
“Setup IP address for “kullancıı adı”” DHCP yi seçip ok diyoruz.
“Set DHCP host name”
“Confirm setup complete” yes diyoruz.
“Confirm startup services to run” başlangıçta çalışmasını istediğimiz porogramları belirliyoruz.
“Console font configuration” yes diyoruz. “lat5-16.psfu.gz” yi seçip ok diyoruz.
“Set as default font” yes diyoruz.
“Hardware clock set to UTC” Saat ayarlaması. yes deriz. Europa/Istanbul u seçip ok ile devam ederiz.
“Select default window manager for x” masaüstümüzü belirliyoruz. xinitrc.kde” yi seçip ok diyoruz.
“Warning no root password dedected” yes deyip şifremizi belirliyoruz. Şifrenizi girerken ekranda görünmemesi ilk kez linux kullanıyorsanız şaşırtabilir.
“Changing password for root” Enter the new password (minimum of 5 max of 127 characters) Please use a combination of upper and lowercase letters and numbers 5-127 karakter arasında büyük-küçük harflerden ve rakamlardan oluşan bir şifre belirliyoruz (İlla bu formatta olması gerekmiyor. ama en az 5 karakter kullanmak zorundasınız). Şifremizi 2 kez giriyoruz.
“Password changed” Şifremizin değiştiğini bildiriyor.
“Pres [Enter] to continue:” enter tuşuna basıyoruz.
“Setup complete” ok deyip kurulumu bitiriyoruz.
“Exit” diyoruz. cd’leri çıkartıp yeniden başlatıyoruz. (Ctrl + Alt + Del ile veya reboot komutu ile)