Archive for the Java Category

Some NetBeans Hints

Saturday, 07 July 2009

NetBeans IDE Hints:

  1. Java DB Properties:
    • Java DB Installation:  C:\Program Files (x86)\glassfish-v2ur2\javadb
    • Database Location:  C:\Users\M\.netbeans-derby
    • Links:

——————

Code Hints:

  1. Form setting:
    • Resizable: this.getMainFrame().setResizable(false);

SQLite and JAVA

Monday, 06 June 2009

I may edit this post again after publish. A sample Java code  with SQLite.

package package;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
public class MyClass {
private Connection con;
private Statement stat;
private ResultSet rs;
private PreparedStatement pre;
public static void main(String[] args) {
try{
Class.forName("org.sqlite.JDBC");
Connection con= DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:mydata.db");
Statement stat= con.createStatement();
// stat.execute("CREATE TABLE mydata( Name VARCHAR(13) PRIMARY KEY, Address VARCHAR(50) NOT NULL);");
PreparedStatement pre=con.prepareStatement("insert into mydata values(?,?);");
pre.setString(1, "Aruz");
pre.setString(2, "Center of the World");
pre.addBatch();
con.setAutoCommit(false);
pre.executeBatch();
ResultSet rs= stat.executeQuery("select * from stok;");
while(rs.next()){
System.out.println("Name : "+ rs.getString("Name"));
System.out.println("Address : "+ rs.getString("Address"));
}
rs.close();
con.close();
}
catch(Exception e){
System.out.println("Error : "+ e);
}
}
}

And this is the output:
Name : Aruz
Address : Center of the World


MySQL & Swing, Eclipse

Saturday, 11 November 2008

Download the current version of mysql-connector-java from the MySQL products. And unzip the files somewhere. Create a new Java Project in Java Eclipse. Select the project and right clik and select Import, or follow File -> Import. In Import window select “Archive File”  and click Next button.  Press Browse button and find the mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar file where were you unzip. And click Finish.  Create new package such as Pack. Create new class such as “MySQL_Swing” and select “public static void main(String[] args)” and then click the Finish button. And write your codes. Following is my sample MySQL_Swing.java codes. I write it for WordPress database.

Sample

Database name: ss3bf

User name: user

Pass: password

SQL Query:  SELECT display_name, user_email,user_nicename FROM wp_users
Code:

package pack;import java.awt.Dimension;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JEditorPane;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;public class MySQL_Swing extends JPanel implements ActionListener {
JButton button;
JTextField driver, url, user, pass;
JEditorPane status,sql;
/////// Window objects ///////
public MySQL_Swing(){
url=new JTextField(20);
url.setText("jdbc:mysql://localhost:3306/ss3bf");
sql=new JEditorPane();
sql.setPreferredSize(new Dimension(250,60));
sql.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(1));
sql.setText("SELECT display_name, user_email,user_nicename FROM wp_users");
user=new JTextField(5);
user.setText("user");
pass=new JTextField(5);
pass.setText("password");
status=new JEditorPane();
status.setPreferredSize(new Dimension(250,250));
status.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(1));
status.setAutoscrolls(true);
status.setText("Ready \r ");
button=new JButton("Button");
button.setActionCommand("action1");
button.addActionListener(this);
add(url);
add(sql);
add(user);
add(pass);
add(button);
add(status);
}
/////// Make Window ///////
private static void makeWin(){
JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
JFrame win=new JFrame("MySQL & Swing");
win.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
MySQL_Swing floor=new MySQL_Swing();
floor.setOpaque(true);
win.setContentPane(floor);
win.pack();
win.setSize(300,410);
win.setLocation(350, 300);
win.setVisible(true);
}
//////// Action //////
public void actionPerformed(ActionEvent e){
if("action1".equals(e.getActionCommand())){
try{
status.setText("\r Loading driver... \r "+status.getText());
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
status.setText("\r driver loaded. \r "+status.getText());
status.setText("\r Connecting... \r "+status.getText());
Connection conn=DriverManager.getConnection(url.getText(),user.getText(),pass.getText());
status.setText("\r Connected. \r "+status.getText());
Statement sqlquery=conn.createStatement();
status.setText("\r Statement ready. \r "+status.getText());
ResultSet rs=sqlquery.executeQuery(sql.getText());
while(rs.next()){
status.setText(rs.getString("display_name")+" \r "+status.getText());
}
status.setText("Results: \r"+status.getText());
conn.close();
}catch(Exception e1){
status.setText(e1.getStackTrace().toString());
}
}
}
//////////////
public static void main(String[] args) {
makeWin();
}}

File list:
Directory of C:\Users\Y\workspace\Mysql-Swing
.classpath
.project
<DIR>bin
<DIR>com
<DIR>META-INF
mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar
mysql-swing.jar
<DIR>org
<DIR>src

Screenshots:

MySQL Swing

MySQL & Swing

MySQL Swing

MySQL & Swing

Download: Whith source Mysql-Swing.zip

References:

http://www.cs.wcupa.edu/~rkline/mysql-java-win.html

http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=697864


Importing SWT Project Into Workspace Using Eclipse.

Monday, 10 October 2008

First create a Java project. So in the “File” menu, click “Import”. Select the “Existing Projects into Workspace” wizard, and then click “Next” button. Click “Select archive file:” and find the SWT project path. Click the “Finish”. This wizard will create a project called “org.eclipse.swt”. You can see the project at “Package Explorer”.
Open the “properties” window of your Java project. Open the “Java Build Path” page. On the “Projects” tab, pres the “Add…” button and chose “org.eclipse.swt”, and then press “OK”. And press “OK” again. So we added SWT project into workspace.

Reference: SWT.


Java Başlangıç (3 Kısa Adımda Asgari Gereksinimle)

Saturday, 08 August 2008

1. Adım, java.sun.com ‘un downloads sayfasından “The Java SE Development Kit (JDK)” yı indiriyoruz ve kuruyoruz. Bu program java programlarımızın çalışması için gereken Java Sanal Makinesi’ni bilgisayarımıza kuruyor. Bu işlemle 1. adımı tamamlamış oluyoruz.

Sistem özelliklerini açma

Sistem Özelliklerini Açma

Sistem değişkenleri

Sistem değişkenleri

2. Adım, sisteme yolları tanıtmak. Bilgisayarım simgesine sağ tıklıyoruz ve Özelikler seçeneği ile Sistem Özellikleri penceresini açıyoruz. Burada Gelişmiş sekmesinde Ortam Değişkenleri düğmesi ile Ortam Değişkenleri penceresine geliyoruz. Gelen pencerede Sistem Değişkenleri kutusundan Path değişkenini işaret edip Düzenle düğmesi ile düzenleme kutusuna geliyoruz.Açılan pencerede Değişken Değeri kutucuğuna aşağıdaki yolları ekliyoruz. Ama java.sun.com sitesinden indirdiğiniz sürümünüze uygun şekilde değiştirerek.

;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_05\bin;C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin;C:\j2sdk1.4.2_17\bin;

3.Adım, ilk programımızı hazırlamak. Not Defteri’ni açıyoruz ve java kodlarını yazmaya başlıyoruz.

import java.util.*;
import java.text.*;

public class ilk
{
public static void main(String[] args)
{
GregorianCalendar zaman = new GregorianCalendar(2007, Calendar.MAY, 23, 14, 36);
Date d = zaman.getTime();
DateFormat an = DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.MEDIUM, DateFormat.MEDIUM);
String yaz = an.format(d);
System.out.println(“Uzak… ” + yaz);
}
}

ilk.java adıyla kaydedip,
javac ilk.java komutuyla derliyoruz (javac komutundaki c harfine dikkat edin).
java ilk komutuyla da çalıştırıyoruz. Hadi şimdi java kurdu olun. Kodlar arasında kaybolun.

http://java.sun.com/…/overview-summary.html


Java’da Adım Adım .JAR Dosyası Oluşturma

Thursday, 07 July 2008

Oluşturduğumuz .JAVA dosyamızı derleyip .CLASS dosyası haline getiriyoruz. Ana sınıfı bildirmek için bir bildiri dosyası oluşturuyoruz. Ve birleştirip .jar dosyası haline getiriyoruz. Şimdi baştan alıp 1. adıma geçelim. Siz adımları kendi dosyalarınıza göre uygulayabilirsiniz. Ben bir örnek üzerinde anlatayım.

Adım adım .jar yapımı

Adım adım .jar yapımı

1. Adım; Kodlarımızı yazdığımız .java dosyamızı derleyip .class dosyası haline getirmeliyiz. Örnek kod:

class slm{
public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Selam…”);
}
}

kaynakdosya.java şeklinde kaydediyoruz. Ben slm.java adıyla kaydettim. Dosya adı ana sınıf ile aynı olmalı.
2. Adım; .CLASS dosyasını oluşturmak için komut satırından “javac slm.java” komutuyla derledim. Kodunuzda hata yoksa artık .CLASS uzantılı bir dosyanız olmalı. slm.class dosyası hazır. “java slm” komutuyla .CLASS uzantılı dosyayı çalıştırıp test ediyorum. “Selam…” çıktısını alıyorum.
3. Adım; Ana sınıfımızı (Main class) bildirmek için bir dosya oluşturup içine ana sınıfımızı

Main-Class: anasınıf

şeklinde oluşturup herhangi bir adla (MANIFEST.MF kullanılır) kaydediyoruz.

Main-Class: slm

yazıp sınıfım.txt adıyla kaydettim. (Altta 2 boş satır olmalı. Main-Class: slm yazdıktan sonra 2 kez [Enter]e basarak…)

4. Adım; konsol ekranında “jar cfm jardosyasıadı.jar sınıfbildiridosyası *.class” komutuyla .JAR dosyası oluşturuyoruz. “jar cfm slm.jar sınıfım.txt slm.class” komutuyla birleştirip slm.jar dosyamızı ürettik. Artık “java -jar slm.jar” komutuyla çalıştırabiliriz. Bu kadar. Tüm adımları resimde de görebilirsiniz.

Başka İngilizce kaynaklar için buraya bakabilirsiniz.