Developping Database Application on MonoDevelop with SQLite3 on Ubuntu for Windows

Firstly install MonoDevelop with Ubuntu Software Manager and Database Plugin for MonoDevelop (monodevelop-database) plugin.

Download SQLite-x.x.xx.x-managedonly-binaries.zip from sqlite.phxsoftware.com. And extract files.

Open MonoDevelop and Create new solution. Open Project -> Edit References from Menu bar. Select .NET Translate, add System.DataSQLite.dll file. And select “System” and “System.Data” from “Packets tab”.

Now drag and drop a “textView” component, a “button” component, then write your code Clicked function on “Button Signals” event.

Your code may be like this:


protected virtual void OnButtonClicked (object sender, System.EventArgs e)
{
var path_to_db=@"sqlite3-db-file.sqlite3";
SQLiteConnection sqlite_connection=new SQLiteConnection("Data Source="+path_to_db+";Version=3;New=True;Compress=True;");
SQLiteCommand sqlite_command=sqlite_connection.CreateCommand();
sqlite_connection.Open();
sqlite_command.CommandText="SELECT name FROM people WHERE surname LIKE '%eken%'";
SQLiteDataReader sqlite_datareader=sqlite_command.ExecuteReader();
while(sqlite_datareader.Read()){
textview1.buffer.text=sqlite_datareader.GetString(1);
}
sqlite_command.Dispose();
sqlite_command=null;
sqlite_datareader.Close();
sqlite_datareader=null;
sqlite_connection.Close();
sqlite_connection=null;
}

Select “Project” menu from menu bar, then select “Make Packet”, “Archive of Binaries” and click “next”, and “next” again. Choose “Microsoft Windows” on “Target platform” on “Packet Settings” then click make button.
This article will be finished soon…
 

EXCEL MAKRO FOR IF ENDIF

Sub HESAPLA()
Dim TOPLAM As Double
Sayfa1.Range("B4:P15").Value = ""
For SUTUNR = 1 To 15
SATIR = 4
ONCEKI = 1
TOPLAM = 0
sutun = Chr(65 + SUTUNR)
For i = 17 To 381
AHUCRE = "A" & i
ALTHUCRE = "A" & i + 1
BHUCRE = sutun & i
If Sayfa1.Range(AHUCRE).Value = "" Then
Exit For
End If
AY = Month(Sayfa1.Range(AHUCRE).Value)
If AY = ONCEKI Then
TOPLAM = TOPLAM + Sayfa1.Range(BHUCRE).Value
Sayfa1.Range(sutun & SATIR).Value = TOPLAM
Else:
Sayfa1.Range(sutun & SATIR).Value = TOPLAM
SATIR = SATIR + 1
ONCEKI = AY
TOPLAM = Sayfa1.Range(BHUCRE).Value
End If

Next i
Next SUTUNR
End Sub

NETSİS BÜYÜK ALIŞ BÜYÜK SATIŞ İÇİN EXCEL MAKRO

Netsis’te Fatura modülünde “Fatura / İrsaliye İcmali” penceresinden raporlayıp Excel formatında kaydedin. Oluşturduğunuz Excel dosyasını açıp Visual Basic bölümünü açın aşağıdaki kodu kopyalayıp yapıştırın ve çalıştırın.


Attribute VB_Name = "Module1"
Sub liste()
belge = 0
firma = ""
toplam = 0
Cells(1, 1).Select
For i = 2 To 10000
Cells(i, 1).Select
If ActiveCell.Value = "" Then
Cells(i - 1, 4).Select
firma = ActiveCell.Value
Cells(i, 14).Select
toplam = ActiveCell.Value
Cells(i + 1, 1).Select
belge = ActiveCell.ValueIf toplam >= 5000 Then
Cells(i, 18).Select
ActiveCell.Value = firma
Cells(i, 19).Select
ActiveCell.Value = belge
Cells(i, 20).Select
ActiveCell.Value = toplam
End If
End If
Next i
liste2
End Sub

Sub liste2()
belge2 = 0
firma2 = ""
toplam2 = 0
sira = 1

Cells(1, 18).Select

For s = 1 To 10000

Cells(s, 18).Select
If ActiveCell.Value <> "" Then
firma2 = ActiveCell.Value
Cells(s, 19).Select
belge2 = ActiveCell.Value
Cells(s, 20).Select
toplam2 = ActiveCell.Value

Cells(sira, 21).Select
ActiveCell.Value = firma2
Cells(sira, 22).Select
ActiveCell.Value = belge2
Cells(sira, 23).Select
ActiveCell.Value = toplam2
sira = sira + 1
End If

Next s
End Sub

Papatya Beyazı

Papatya beyazı, ne çok sevdim seni. Her seferinde “seviyor” dedin. Hep ümit verdin.

Göz yaşı kaldı be geride. Bölük pörçük anılar. Bir resim. Üç saç teli… Asker tıraş kutusunda saklı. Özlem… Umut…

İnsan dayak yedikten sonra, iyileşiyor biliyor musun, geçiyor. Seni sevmek öyle mi. Ulan hep yağmur var içimde be. Ulan hiç güneş yok. Gök hep kara bulut… Yağmur yüklü… Sivri dilli.

Yosun kaplı karanlık ağaç kuzeyi gibi. Papatya yetişmiyor. Üçüncü dünya Savaşı sonrası filmleri gibi. Bir ben varım koca dünyada, yıkık metruk gökdelenler arasında. Bir de köpek gibi takip eden hayalin. Kâh önden koşturuyor kâh arkadan yorgun yürüyor. O da sivri dilli. Susması bile ağır geliyor.

Bir gülümsemen düşüyor aklıma. Sanki su bulmuşum gibi ferahlıyor içim. Sonradan anlıyorum serap olduğunu.

İstemiyorum seni de hayallerini de. İnsanlar mutlu olmak için sever, sevilmek için sever. Sebepli sever, sebepsiz sever… Mutsuz olmak için sevmez.

Papatya falları hep kandırır. Sevmiyor derse bir daha bakarım falıma “seviyor” diyene kadar. “Tekrar”, “yine”, “bir kez daha”, “bu son”. Yalan. Yalan işte.

Çek git dünyamdan. Gitme. Git..me… Kabullenemiyorum gittiğini.
Gelmemiş olmanı dilerdim. Doğru ya seni tanımak benim seçimim. Kendi düşen ağlamaz… Ağlar. Ağlar işte. Kendi düşen ağlar…

Alıştım artık bu 3. Dünya Savaşı sonrası dünyaya, nasıl hayatta kalınır biliyorum. Deli sevgisi gibi aklıma geldikçe doluyorum. Gözlerim doluyor. Hayaline bakıyorum. Biliyorum ki görüyor gözlerim dolmuş yine. Yetiyor bana.

Papatya arıyorum. Bulursam yolacağım tüm taç yapraklarını. Yalan söyleyecek. Kandıracak yine. Ümitleneceğim… Kaynar sular dökülecek başımdan kandırıldığımı anladığımda..

….

Bir melodi dolanacak yine. Yürüyeceğim gökdelen yıkıntıları arasında, köpeğim önden koşturacak…

Bir melodi dolanacak dilime. Güneş doğacak. Senin boşluğunu bir köpek dolduracak. Sivri dilli…

Bir kuyruklu piyano bulacağım yıkılmış bir duvar dibinde. Hiç anlamam ama konser vereceğim ve tüm dünya dinleyecek. Çok seveceğim çaldığım konçertoyu.

O da sevecek. Bir melodi dolanacak dilime. Yeni bir dünya kuracağım. Papatyalar büyüyecek, ben dargınlığımı unutacağım…

Some Python Code Lines for Xml

p.childNodes[0].childNodes[0].lastChild.getAttribute("n")
p.getElementsByTagName("youtube")[0].lastChild.getAttribute("n")
int(x.childNodes[0].childNodes[0].lastChild.getAttribute("n"))
‎.lastChild.lastChild.childNodes.remove(aa.lastChild.lastChild.lastChild)
x.childNodes[0].childNodes[3].childNodes.length
childNodes[0].childNodes[ii].childNodes.pop().toxml()
aa.childNodes[0].childNodes[0].childNodes.pop(0).toxml()
e=x.childNodes[0].childNodes[enuzun].childNodes[0].getElementsByTagName("e")[0].firstChild.data